...

RZEPAK Notowania surowców Złoto Ropa Surowce

notowania rzepak puls biznesu

Choć w kolejnych tygodniach ona nieco spadła, to i tak była o ponad 40 proc. Według Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) tegoroczne zbiory rzepaku zapowiadają się dobrze. Zostały one wstępnie oszacowane na ok. 3,2 mln ton. Ocenia się, że areał uprawy wzrósł do 1 mln hektarów. Polska zaliczana jest do grona największych producentów rzepaku w Unii, jego uprawa rośnie, bo wzrasta zapotrzebowanie na olej m.in.

Ton przeznczone jest do konsumpcji. JUŻ TERAZ informacje o wysokich zbiorach w 1999 roku powodują systematyczną obniżkę notowań rynkowych rzepaku. Jeszcze niedawno jedna z pomorskich firm handlowych pośredniczyła w sprzedaży dużych partii rzepaku, którego cenę ustalono na poziomie 840 zł/t. Obecnie jej przedstawiciele twierdzą, że w najbliższym czasie raczej niemożliwe będzie uzyskanie tak wysokiej ceny.

Dosyć wysokie ceny rzepaku, z którymi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, zachęciły producentów do zwiększenia własnej produkcji. W efekcie należy spodziewać się w tym sezonie wysokich zbiorów, ale niskich cen. Rzepak https://www.investorynews.com/chiny-yuan-hustawki-najbardziej-od-2015-dewaluacja-na-biden-perspektywy/ przerabiany jest na olej, który jest wykorzystywane na cele spożywcze i produkcji biopaliw. W Polsce przerobiono po raz pierwszy ponad 3 mln ton ziarna. W sumie wyprodukowano 1,25 mln ton oleju, z czego ok. 500 tys.

Nadal będą spadały ceny krajowego rzepaku

Tym bardziej że w kontraktacjach na sierpień oraz wrzesień tego roku ustalono cenę wysokości 695 zł/t. Pomimo tego, że Polska zwiększa eksport rzepaku, to jednocześnie jest jego importerem. Podkreślił, też, że Firma maklerowa Dukascopy wraz ze wzrostem produkcji rzepaku, jego przywóz zmniejsza się. Areał uprawy rzepaku w naszym kraju rośnie, ale jest to proces, który wynika z wielu czynników – zaznaczył dyrektor generalny PSPO Adam Stępień.

notowania rzepak puls biznesu

Do największych producentów rzepaku należą między innymi Chiny — 8,50 mln ton, Kanada — 6,80 mln ton oraz Indie 6,20 mln ton. PODOBNA sytuacja, jak na krajowym rynku rzepaku, panuje na rynku światowym. W Europie od dłuższego czasu mamy do czynienia z wyraźną nadprodukcją. Roczna produkcja rzepaku w krajach Unii Europejskiej dochodzi do ponad 35 mln ton.

Surowce – Tabela notowań

Ponadto słabe efekty przynosi uprawa na niskiej jakości glebach. W UBIEGŁYM roku, który uznano za wyjątkowo dobry, zebrano ponad 1,1 mln ton. Jednak ten sezon ma być jeszcze lepszy. Prognozy mówią o zbiorach wielkości 1,4 mln ton rzepaku. JESZCZE pod koniec 1998 roku za rzepak można było uzyskać blisko 950 zł/t. Była to dosyć atrakcyjna cena, a rolnicy, skuszeni jej wysokim poziomem, liczyli, że w tym sezonie uzyskają podobne wpływy z własnej produkcji.

W tym roku podaż rzepaku w UE wzrosła średnio o 12,6 proc. Taki poziom zapasów stanowi wzrost o 175 proc. Patrząc więc na te dane, prawdopodobnie nieunikniony będzie spadek notowań rzepaku. W tym roku zapowiadają się dobre zbiory rzepaku – uważa dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Lech Kempczyński. Szacuje, że wyniosą one 2,3 mln ton wobec 1,9 mln ton w ubiegłym roku.

  1. W UBIEGŁYM roku, który uznano za wyjątkowo dobry, zebrano ponad 1,1 mln ton.
  2. W 1998 roku za granicę wysłaliśmy zaledwie 84 tys.
  3. W Europie od dłuższego czasu mamy do czynienia z wyraźną nadprodukcją.
  4. Prognozy mówią o zbiorach wielkości 1,4 mln ton rzepaku.

Do rozpoczęcia tegorocznych żniw rzepakowych krajowe ceny skupu nasion będą pozostawały na wysokim poziomie. Duże znaczenie cenotwórcze będą miały również napływające informacje o stanie plantacji z rynku kanadyjskiego. Ceny rzepaku na giełdzie Matif wahają się, ale są one o ok. 35 proc. Notowania na tej paryskiej giełdzie wyznaczają poziom cen surowca w poszczególnych krajach , tym w Polsce. Jak zapewnił dyrektor generalny PSPO Adam Stępień, uprawa rzepaku jest bardzo opłacalna dla rolników.

KOWR: Polska trzecim w UE producentem rzepaku

Według notowań resortu rolnictwa, pod koniec czerwca br. Cena zakupu rzepaku ukształtowała się na rekordowym poziomie zł/t, o 59 proc. Wyższym niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Polska jest też dużym eksporterem tego surowca – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z PEWNOŚCIĄ nasycenie rynku rzepakiem odczuwalne było już w tamtym roku. W 1999 roku może być to jeszcze bardziej widoczne.

Polska jest trzecim w UE-27 producentem rzepaku, po Niemczech i Francji, średnio z 13 proc. GUS oszacował jego zbiory 2,9 mln ton, o ok. 23 proc. Zwiększa się też powierzchnia tej uprawy, w ubiegłym roku – o ok. 6 proc. NA INNYCH kontynentach tegoroczny sezon zbioru rzepaku zapowiada się równie rekordowo. Łączne zbiory mają wynieść blisko 35,8 mln ton czyli o 7,6 proc. Więcej niż w poprzednim sezonie.

Leave A Comment

Contact Us
close slider